De kracht van paarden

In de omgang met paarden komen op een natuurlijke manier allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.

De ander

Het kuddedier paard ervaart onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levensbelang. Dat maakt ze zeer gevoelig voor alles wat er bij andere kuddeleden speelt, of dat nu een paard of een mens is. Een kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet is onvoorspelbaar, incongruent en dus niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd, ieder op een eigen manier, een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die a zegt, voelt én doet.

Wanneer woorden, gevoelens en daden niet meer congruent zijn ontstaan er coachvragen. Bij het terugvinden van de nodige congruentie om de oplossing voor de coachvraag te kunnen vinden is het paard de beste feedbackgever!

Veiligheid en Gewaarzijn

Disfunctionele patronen ontstaan vaak als gevolg van een (ervaren) bedreiging van een ter bescherming van de kwetsbaarheid. Paarden zijn als prooi- en vluchtdieren voortdurend bezig met veiligheid, waardoor interactie met een paard vaak herkenning en vele metaforen biedt.

Een paard is door deze focus op veiligheid een expert in het lezen van lichaamstaal, steeds alert en uitermate gevoelig voor het gedrag voorkomend uit de innerlijke belevingswereld van de ander.

Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest van zowel de coachee als de coach. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

Als je dat beseft, wordt je bewust van eigen patronen, thema’s en overtuigingen. Op het moment dat je deze thema’s gaat onderzoeken, ga je ontdekken, dat deze de oorsprong zijn van jouw angst, verdriet, jaloezie, teleurstelling, boosheid, schaamte, twijfel en alle andere onaangename en pijnlijke gevoelens. Je gaat beseffen, dat deze allemaal in jezelf liggen en vooral te maken hebben met de manier waarop jij met een situatie omgaat. 

Optimism won’t change the situation. But optimism will change how the situation feels.

Door steeds bewuster te worden van jouw innerlijke wereld, ga je de oorzaak van jouw gevoelens steeds minder vaak buiten jezelf zoeken. Je gaat leren, hoe je steeds makkelijker het deel van jezelf, waar je angst of boosheid getriggerd wordt, kan herkennen en ook hoe je hier met zachtheid naar kan kijken. Hierdoor gaat er een moment komen, waarop jij met minder oordeel naar jezelf en jouw omgeving kan kijken.

Op dat moment kun jij steeds weer de keuze maken om opkomende negatieve gevoelens bij jezelf te onderzoeken, deze los te laten en te kiezen voor vrijheid, lichtheid en vreugde.

Paarden zijn meesters in oordeelloosheid, loslaten van emotie en het gewoon aanwezig zijn, waardoor jij in contact met de paarden kan voelen wat deze staat van zijn met je doet. Dit leidt tot het bewust worden van jouw patronen en overtuigingen die jouw gedrag beïnvloeden.

FB_IMG_1635174629481

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden, waardoor een emotioneel veilige omgeving gecreëerd wordt en men zich gemakkelijk open kan stellen voor zelfonderzoek.

levensdoel-traject maart 22 (3)

De overkoepelende boodschap die ik als coach steeds weer van de paarden mag ontvangen en die ik ook aan jou mee wil geven is:

We zijn hier niet om te lijden, het leven mag licht en vreugdig zijn en jij mag daar gewoon voor kiezen!

Stuur een bericht!
Stuur een berichtje!
Heb je een vraag? Laat het mij weten!