Wat is paardencoaching?

IMG_20220420_123350

Coaching met paarden, paardencoaching, paard-geassisteerde coaching… wat is dat nou eigenlijk?

Paardencoaching is een begeleidingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees of cliënten de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

1. Ervaringsgericht

Binnen een coachsessie met paarden wordt het leerproces gefaciliteerd door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. In dit ervaringsgerichte proces wordt niet alleen een beroep gedaan op de intellect, maar ook op de vaardigheden van de coachee en het omgaan met alles wat daarbij ervaren wordt.

In de reflectiemomenten helpt de coach de ervaring bewust te maken en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. Vervolgens krijgt de coachee de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren wat ander gedrag met hem of haar doet, maar tegelijk ook ervaren wat de uitwerking ervan op de ander (het paard) is.

Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’:

geen woorden, maar paarden!

2. Oplossingsgericht

Coaching met paarden is een oplossingsgerichte methodiek. Na bewustwording van onderliggende oorzaken richten we ons op hoe deze in het hier en nu van invloed zijn en hoe de coachee zich kan verhouden tot de feiten. De focus ligt daarbij op de innerlijke kracht en mogelijkheden, waarbij het uitgangspunt is dat de coachee de oplossing (bewust of onbewust) zélf in zich heeft.

3. Cliëntgericht en non-directief

Bij het vertrouwen op de mogelijkheden en het innerlijke weten van de coachee werkt de coach faciliterend en non-directief. Vanuit het niet weten wordt het proces van de coachee gevolgd, wat nodig is gefaciliteerd en gaan de coachee, de coach en het paard, samen op ontdekkingsreis: I don’t know… let’s find out!

Door de integratie van diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, de lichaamsgerichte aanpak, voice dialogue en systemisch werk kan de coaching afgestemd worden op wat nodig is, waarmee het ervaringsleren verdiept wordt.

Hierbij werkt de coach steeds vanuit een open grondhouding die uitgaat van gelijkwaardigheid en totale aanvaarding zonder oordeel.

4. Met beide benen op de grond

Coachsessies met paarden kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond, naast en nooit op het paard.

Maar ook in figuurlijke zin blijven we met beide benen op de grond. De coach werkt alleen met dat wat zich daadwerkelijk laat zien, niet met hoe dat vanuit de eigen referentiekader geïnterpreteerd zou kunnen worden. Zo blijft het proces helemaal van de coachee en kan het proces volledig draaien om het vinden van zijn of haar unieke oplossing.

5. De kracht van paarden

In de omgang met paarden komen op een natuurlijke manier allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.

De ander

Voor het kuddedier paard wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levensbelang. Dat maakt ze zeer gevoelig voor alles wat er bij andere kuddeleden speelt, of dat nu een paard of een mens is. Een kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet is onvoorspelbaar, incongruent en dus niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd – ieder op een eigen manier – een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die a zegt, voelt én doet.

Wanneer woorden, gevoelens en daden niet meer congruent zijn ontstaan er coachvragen. Bij het terugvinden van de nodige congruentie om de oplossing voor de coachvraag te kunnen vinden is het paard de beste feedbackgever!

Veiligheid en Gewaarzijn

Disfunctionele patronen ontstaan vaak als gevolg van een (ervaren) bedreiging van een ter bescherming van de kwetsbaarheid. Paarden zijn als prooi- en vluchtdieren voortdurend bezig met veiligheid, waardoor interactie met een paard vaak herkenning en vele metaforen biedt.

Een paard is door deze focus op veiligheid een expert in het lezen van lichaamstaal, steeds alert en uitermate gevoelig voor het gedrag voorkomend uit de innerlijke belevingswereld van de ander.

Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest van zowel de coachee als de coach. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

Emotionele veiligheid

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden, waardoor een emotioneel veilige omgeving gecreëerd wordt en men zich gemakkelijk open kan stellen voor zelfonderzoek.

Out of the box

De leefomgeving van het paard situeert de coachsessie letterlijk buiten de box. Dit in combinatie met de (soms uitdagende) activiteiten die de coach aanbiedt vraagt jou uit jouw comfortzone te treden. Je wordt uitgenodigd om out of the box te denken en op een nieuwe, frisse manier naar de zaken te kijken.

6. Vormen van paardencoaching

Paardencoaching kan voor heel veel verschillende dingen ingezet worden, denk aan persoonlijke ontwikkeling, relatiecoaching, loopbaancoaching, leiderschapscoaching, teamcoaching…

Tijdens individuele coaching begeleid ik jouw persoonlijk en individueel afgestemd tijdens jouw ervaring bij de paarden. Samen met de paarden werk jij aan jouw bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en het in gang zetten van verandering. We onderzoeken de onderliggende lagen, (onbewuste) patronen en overtuigingen en de vraag achter de vraag.

Het uitgangspunt voor individuele coaching is jouw persoonlijke coachvraag, hetgeen waar jij in je dagelijkse leven tegenaan loopt. Het doel van de coaching is dan ook het in jezelf vinden van jouw unieke oplossing voor dit ´probleem´.

Als je om welke reden dan ook in jullie relatie tot elkaar aanloopt tegen miscommunicatie, onbegrip, en disharmonie en je diepgaandere connectie en verbinding mist, kan Duo- of relatiecoaching helpend zijn. Denk hierbij aan liefdesrelaties, maar ook moeder-dochter of vader-zoon relaties, vrienden, ect….

Ik begeleid jullie tijdens de ervaring bij de paarden zowel in de relatie tot elkaar als persoonlijk en individueel afgestemd. Samen werken wij aan jullie bewustwording van relatiepatronen en de dynamiek tussen jullie. Daarnaast wordt er ook op persoonlijk vlak bewustwording gecreëerd en waar nodig verandering in gang gezet.

Het uitgangspunt voor Duo coaching is, dat jullie beiden aan de relatie willen werken om écht vanuit jullie essentie te kunnen verbinden. Voor een fijnere omgang met elkaar.

Veel onrust in het team, negativiteit, het gevoel niet jezelf te kunnen zijn, weinig productiviteit en lange zware dagen zonder werkplezier… herkenbaar?

Het kan ook anders!

Door coaching bij de paarden kunnen jullie als team inzicht krijgen in de onderliggende verhoudingen, maar ook de persoonlijke eigenschappen van elk teamlid en hoe deze zich verhouden tot de andere teamleden. Er ontstaat bewustwording van (onbewuste) gedragspatronen en overtuigingen in het team. Door deze inzichten en bewustwording kan het team zich verder ontwikkelen en kan de samenwerking niet alleen efficiënter maar ook veel fijner worden met ruimte voor elk individu in het team. Doordat er die ruimte ontstaat kan iedereen zichzelf zijn en ontstaat er vanzelf een flow, die energie geeft en voor werkplezier, motivatie en positieve resultaten zorgt.

7. Wanneer kies je voor paardencoaching?

Coaching met paarden is geschikt voor jou als je:

  • Gemotiveerd bent om aan jezelf te werken
  • Aanloopt tegen vraagstukken in je dagelijkse leven die steeds weer terug komen
  • Last hebt van je eigen gedrag of gedachtes, piekeren en/of onrust
  • Nieuwe perspectieven en inzichten wil opdoen
  • Wil ervaren in plaats van alleen maar praten (lichaamsgericht werken)
  • Jezelf (weer) wil leren kennen
  • Wil durven staan voor wie je bent!

Paardencoaching is een bijzondere manier om jezelf te leren kennen, je bewust te worden van je eigen patronen en jouw individuele oplossing voor je ‘probleem’ te vinden. Door het ervaren, in plaats van alleen maar erover praten, is coaching met paarden een effectieve manier om snel diepgaande verandering in gang te zetten.

Wil je het zelf ervaren?

Neem contact met mij op en dan zie ik je snel bij de paarden!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stuur een bericht!
Stuur een berichtje!
Heb je een vraag? Laat het mij weten!