GewoonPaarden

Coaching

Geen woorden maar paarden…

de Keulseweg methodiek.

Equine assisted coaching is een begeleidingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees of cliënten de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

Ervaringsgericht

Als equine assisted coach faciliteer ik jouw leerproces door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die jou, de coachee, in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. In dit ervaringsgerichte proces wordt niet alleen een beroep gedaan op jouw intellect, maar ook op jouw vaardigheden en het omgaan met alles wat jij daarbij ervaart.

Oplossingsgericht

Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methodiek. Na bewustwording van onderliggende oorzaken richten we ons op hoe deze in het hier en nu van invloed zijn en hoe jij je kan verhouden tot de feiten. De focus ligt daarbij op jouw innerlijke kracht en mogelijkheden, waarbij het uitgangspunt is dat jij de oplossing (bewust of onbewust) zélf in jou hebt.

Vertrouw op het proces!

In de reflectiemomenten help ik als coach de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. Vervolgens kun jij experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren wat ander gedrag met jou doet, maar tegelijk ook ervaren wat de uitwerking ervan op de ander (het paard) is.

Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: geen woorden, maar paarden!

Met beide benen op de grond

Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond, naast en nooit op het paard. Maar ook in figuurlijke zin blijven we met beide benen op de grond. Als coach werk ik alleen met dat wat zich daadwerkelijk laat zien, niet met hoe ik dat vanuit mijn eigen referentiekader interpreteer. Zo blijft het proces helemaal van jou en kunnen wij samen jouw unieke oplossing onderzoeken.

Cliëntgericht en non-directief

Bij het vertrouwen op de mogelijkheden en jouw innerlijke weten werk ik als coach faciliterend en non-directief. Vanuit het niet weten volg ik jou en jouw proces, faciliteer ik wat nodig is en gaan wij, jij, ik en het paard, samen op ontdekkingsreis: I don’t know… let’s find out!

Door de integratie van diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, de lichaamsgerichte aanpak, voice dialogue en systemisch werk kan de coaching afgestemd worden op wat nodig is, waarmee het ervaringsleren verdiept wordt. Hierbij werk ik als coach steeds vanuit een open grondhouding die uitgaat van gelijkwaardigheid en totale aanvaarding zonder oordeel.

Coaching, counseling of therapie

Persoonlijke begeleiding speelt zich af in een breed en grijs gebied, gradueel verlopend van coaching via counseling en (psycho)therapie naar psychiatrie. Equine assisted coaching kan in principe op ieder punt van deze schaal worden ingezet. Paarden reageren eenvoudigweg altijd op wat zich in het hier en nu laat zien en de cliëntgerichtheid van de methode maakt dat de begeleider zich altijd kan aanpassen aan dat wat nodig is.

Als equine assisted coach ga ik hierbij minder diep in op oorspronkelijke oorzaken, gevolgen, verwerking en herstel als een therapeut. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor voortgang in jouw proces tijdens coaching bij jouw als coachee.

De Keulseweg

Oprichters van de Keulseweg Marjolijn en Raymond ontwikkelden de methodiek en zijn daarbij beïnvloed en geïnspireerd door onder andere een model voor equine geassisteerde psychotherapie (van Greg Kersten en Lynn Thomas), de integratie van Oosters mensdenken, empathie en intuïtie in coaching (Ben Hoogenboom) en uiteraard door de paarden. De methodiek is naar hen idee dan ook nooit ‘af’ en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Om deze reden blijf ook ik mij als coach steeds verder ontwikkelen door cursussen, bijscholingen, intervisie en aanvullende opleidingen.

En waarom paarden?

Untitled design (2)
Stuur een bericht!
Stuur een berichtje!
Heb je een vraag? Laat het mij weten!